Imenovanja i novi rasporedi u Hrvatskoj vojsci

Sukladno odredbama Zakona o obrani i Zakona o službi u OSRH na zapovjedne i rukovodeće dužnosti imenovani su i raspoređeni visoki časnici, admirali i generali

Sukladno odredbama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snaga RH, odlukama Predsjednika Republike Hrvatske i ministra obrane, na nove dužnosti u Hrvatskoj vojsci i Ministarstvu obrane imenovani su i raspoređeni visoki časnici, admirali i generali: general-bojnik Krešo Tuškan, general-bojnik Slaven Zdilar, general-bojnik Denis Tretinjak, kotraadmiral Predrag Stipanović, komodor Milan Blažević, brigadni general Ivan Zelić, brigadni general Perica Turalija, brigadir Jozo Matković, brigadir Mirko Stošić i brigadir Tihomir Zebec.

Ističemo kako je nakon provedene procedure internog oglasa sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, za popunu dužnosti zamjenika direktora u Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC odlukom ministra obrane imenovan kotraadmiral Predrag Stipanović, a u postupku je u skladu sa Zakonom o obrani imenovanje na dužnost Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU u Stalnom predstavništvu RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora za general-pukovnika Borisa Šerića.

General-bojnik Krešo Tuškan raspoređen je na dužnost direktora Glavnog stožera OS RH. General Tuškan ima zvanje sveučilišnog specijalista marketinga posebnih područja. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić” te međunarodne tečajeve i seminare. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 5. kolovoza 1990. Tijekom službe u OS RH obnašao je niz dužnosti, a na novu dužnost dolazi s mjesta zamjenika glavnog inspektora obrane. Sudjelovao je u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu 2013. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je najvišim službenim ocjenama, pohvaljivan je i više puta nagrađen te je odlikovan Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletara, Redom bana Jelačića, Redom Nikole Šubića Zrinskog te Redom hrvatskog trolista.

General-bojnik Slaven Zdilar imenovan je na dužnost zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”. General Zdilar ima zvanje doktora znanosti. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 1. srpnja 1991. Tijekom službe u OS RH obnašao je niz dužnosti, a na novu dužnost dolazi s mjesta zamjenika direktora RACVIAC-a Centra za sigurnosnu suradnju. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je najvišim službenim ocjenama, pohvaljivan je i više puta nagrađen te je odlikovan Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletara, Redom bana Jelačića, Redom Nikole Šubića Zrinskog te Redom hrvatskog trolista.

General-bojnik Denis Tretinjak raspoređen je na dužnost načelnika Operativne uprave Glavnog stožera OS RH. Završio je specijalistički diplomski stručni studij, te ima zvanje stručni specijalist trener sportske rekreacije. Završio je Ratnu školu kopnene vojske U.S. Army War College. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 14. srpnja 1991. Tijekom službe obnašao je niz dužnosti, a na novu dužnost dolazi s dužnosti zapovjednika Zapovjedništva Multinacionalnog divizijskog zapovjedništva – Centar u Mađarskoj. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je najvišim službenim ocjenama te je više puta pohvaljen i nagrađen. Odlikovan je Redom hrvatskog trolista, Redom hrvatskog pletera, Spomenicom Domovinskog rata i spomenicama domovinske zahvalnosti te medaljom Bljesak.

Kontraadmiral Predrag Stipanović imenovan na dužnost zamjenika direktora u Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC. Diplomirani je inženjer pomorskog prometa. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 28. rujna 1991. Tijekom službe obnašao je niz dužnosti, a na novu dužnost dolazi s mjesta pročelnika Vojnog ureda u Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je visokim službenim ocjenama te je više puta pohvaljen i nagrađen. Odlikovan je Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista i Redom bana Jelačića.

Komodor Milan Blažević imenovan je na dužnost zapovjednika Obalne straže Republike Hrvatske. Završio je poslijediplomski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2009. godine te stječe zvanje magistra društvenih znanosti. Završio je Mornaričku ratnu školu u Newportu, SAD. Od rujna 1991. pripadnik je Zbora narodne garde. Tijekom službe obnašao je niz dužnosti u Hrvatskoj ratnoj mornarici i Oružanim snagama RH. Za svoj rad višestruko je pohvaljivan i nagrađivan. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti te Redom Hrvatskog trolista.

Brigadni general Ivan Zelić raspoređen je na dužnost načelnika Personalne uprave Glavnog stožera OS RH. Sveučilišni je specijalist ekonomije, smjer marketing. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. U Domovinski rat uključio se 23. siječnja 1991. kao pripadnik specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova, a od 1. lipnja 1991. kao pripadnik djelatnog sastava 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Tijekom službe obnašao je niz zapovjednih i voditeljskih dužnosti. Ocjenjivan je najvišim službenim ocjenama te nagrađivan i pohvaljivan za svoj rad i doprinos u razvoju OS RH. Odlikovan je spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista, Redom hrvatskog pletera, Redom bana Jelačića, medaljama Oluja, Ljeto i Iznimni pothvati te Zlatnom medaljom Hrvatske vojske.

Brigadni general Perica Turalija raspoređen je na dužnost zamjenika glavnog inspektora obrane. Profesor je pedagogije i informatike. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 17. siječnja 1994. Tijekom službe obnašao je niz zapovjednih dužnosti, a na novu dužnost dolazi s mjesta savjetnika ministra obrane za vojna pitanja. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je visokim službenim ocjenama te je više puta pohvaljivan i nagrađivan. Odlikovan je Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista te medaljama Bljesak i Oluja.

Brigadir Jozo Matković raspoređen je na dužnost načelnika Uprave za logistiku Glavnog stožera OS RH. Diplomirani je ekonomist. Završio je najvišu razinu vojnog obrazovanja u inozemstvu, Školu nacionalne sigurnosti, National Security Programme u Canadian Forces College u Kanadi. Pripadnik je Hrvatske vojske od 1. lipnja 1993. Tijekom službe obnašao je niz dužnosti. Na novu dužnost dolazi s mjesta pročelnika Kabineta načelnika Glavnog stožera OS RH. Sudjelovao je u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu na dužnosti zapovjednika 22. HRVCON-a. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je najvišim službenim ocjenama, višestruko je pohvaljivan i nagrađivan. Odlikovan je spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletera i Redom hrvatskog trolista te Zlatnom medaljom Hrvatske vojske.

Brigadir Mirko Stošić imenovan je na dužnost zapovjednika Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Brigadir Stošić stručni je specijalist poslovnog upravljanja. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. Pristupio je u Hrvatsku vojsku 6. svibnja 1992. godine. Tijekom službe obnašao je niz dužnosti, a na novu dužnost dolazi s mjesta načelnika Odjela za izobrazbu i obuku Zapovjedništva Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je visokim službenim ocjenama te je više puta nagrađivan i pohvaljivan. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletera, Redom hrvatskog trolista te medaljom Oluja.

Brigadir Tihomir Zebec imenovan je na dužnost zapovjednika Počasno-zaštitne bojne. Brigadir Zebec diplomirani je kriminalist. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. U Hrvatsku vojsku pristupio je 27. studenoga 1991. Tijekom službe u OS RH obnašao je niz dužnosti. Prije ove dužnosti obnašao je dužnost voditelja operativnog tima u Operativnom središtu Zapovjednog operativnog središta. Sudjelovao je u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je visokim službenim ocjenama, a više puta je pohvaljen i nagrađen. Odlikovan je Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista, Redom hrvatskog pletera, Redom bana Jelačića te medaljama Bljesak i Oluja.

Navedeni časnici Hrvatske vojske, generali i admirali stupaju na dužnost 1. rujna 2023.

General-pukovnik Boris Šerić u postupku je imenovanja na dužnost Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU u Stalnom predstavništvu RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, ima zvanje magistra inženjera prometa. U Sjedinjenim Američkim Državama diplomirao je na National Defence University, Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy i stekao je zvanje Master of science in national resource strategy. Završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. U obranu suvereniteta Republike Hrvatske uključio se u siječnju 1991. kao pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova, a 8. listopada 1991. postao je pripadnik 4. gardijske brigade “Pauci”. Sudjelovao je u mirovnim misijama UNMOGIP u Indiji i Pakistanu i ISAF u Afganistanu. Tijekom službe obnašao je niz zapovjednih i voditeljskih dužnosti. Na novu dužnost dolazi s mjesta zapovjednika Hrvatske kopnene vojske. Za svoj rad i ostvarene rezultate ocjenjivan je visokim službenim ocjenama te je više puta pohvaljen i nagrađen. Odlikovan je Spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletera, Redom hrvatskog trolista i Redom bana Jelačića, Medaljama Oluja, Ljeto 95, Iznimni pothvati, Medaljom za sudjelovanje u UN misiji UNMOGIP, Medaljom za sudjelovanje u međunarodnoj operaciji ISAF, Zlatnom medaljom Hrvatske vojske te Medaljom za pomoć institucijama civilne vlasti.

Objava Imenovanja i novi rasporedi u Hrvatskoj vojsci pojavila se prvi puta na MORH.Priopćenja